Co można zrobić w sytuacji sporu biznesowego

W wielu sytuacjach sporów biznesowych lepszym rozwiązaniem jest mediacja czy negocjacje, niż pójście drogą rozprawy sądowej.

Negocjacje nie wymagają czekania, aż sąd zaplanuje rozprawę przed jej rozpatrzeniem, ani czekania, aż sędzia rozstrzygnie sprawę pomyślnie co do naszych oczekiwań. Może to zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy na opłatach prawnych, biorąc pod uwagę, że prawnicy biznesowi często pobierają opłaty za swoje usługi za godzinę.

Co można zrobić w sytuacji sporu biznesowego

Kancelaria adwokacka oferująca obsługę prawną firm

Często strony zaangażowane w negocjowanie warunków mogą swobodnie rozmawiać o swoich potrzebach, aby dojść do jak najlepszego porozumienia dla wszystkich zaangażowanych w spór osób. Jeśli przygotowujesz się do rozpoczęcia negocjacji, ważne jest, aby zastanowić się, co chcesz w negocjacjach osiągnąć i co masz do zaoferowania drugiej stronie w zamian. Taka oferta może zawierać wszystko, co jest dla drugiej strony wartościowe, czy to pieniądze, usługi, towary lub odstąpienie od umowy. Gdy druga strona lub strony otrzymają ofertę, rozważą jej wartość i mogą zdecydować, czy przyjąć lub odrzucić ofertę. Alternatywnie mogą przedstawić kontrofertę.

Negocjacje najczęściej kojarzone są w kontekście możliwości negocjowania kontraktów. Umowy odnoszą się do zestawu obietnic lub zobowiązań złożonych przez każdą ze stron. Te obietnice i zobowiązania są prawnie wiążące, co oznacza, że jeśli jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy, druga strona może wnieść pozew w celu dochodzenia swoich praw i odszkodowania. Strony zazwyczaj próbują negocjować warunki, które są dla nich korzystne. Podczas negocjacji każda ze stron oceni ryzyko lub korzyści związane z włączeniem określonego warunku.

Przepisy prawne dotyczące umów i kontraktów mogą się znacznie różnić w zależności od okoliczności i branży, dlatego obsługa prawna firm może być dla nas korzystna. Przykładem może być sposób, w jaki strona powinna dokonać przeglądu praw dotyczących własności intelektualnej, zakazu konkurencji czy zachowania poufności przed przystąpieniem do negocjacji umowy. Prawo biznesowe wskazuje również, jakie środki zaradcze są dostępne w przypadku naruszenia umowy.